Zaburzenia hemoglobiny: genetyka, patofizjologia i zarządzanie kliniczne

Piętnaście lat temu H. Franklin Bunn i Bernard G. Forget opublikowali drugą książkę poświęconą hemoglobinie, zatytułowaną Hemoglobin: Molecular, Genetic and Clinical Aspects (Philadelphia: WB Saunders, 1986). W pierwszym, zatytułowanym Hemoglobinopatie (Filadelfia: WB Saunders, 1977), dołączyła do nich Helen M. Ranney, doyenne badań nad hemoglobiną. W tych książkach autorzy opisali długość i szerokość hemoglobiny, cząsteczki, która zapoczątkowała rewolucję biologiczną w medycynie klinicznej. Te dwie książki stanowią przykład doskonałego pisania przez doświadczonych lekarzy-naukowców, którzy wniosły nadzwyczajny wkład w rozwój dziedziny. Badanie hemoglobiny wzrosło w takim tempie, że Forget i jego koledzy zapomnieli o próbie napisania podobnej książki. Na jego miejscu mamy wielokościową książkę Disorders of Hemoglobin: Genetics, Pathophysiology and Clinical Management , którą można uznać za wnuka pracy Bunna, Forgeta i Ranneya. Sami redaktorzy są ważnymi współpracownikami tej książki i zgromadzili grupę autorów rozdziałów, którzy w większości są mistrzami w tej dziedzinie. Pierwszy rozdział, autorstwa Ranney, wyznacza etap, dostarczając kompleksowej historycznej perspektywy. Wysoka jakość książki trwa dalej. Książka jest obszerna i zaskakująco aktualna, a relacje z aktualnych tematów i cytatów z raportów, które pojawiły się w czasopismach bardzo niedawno.
Czy istnieją drobiazgi do krytykowania. Oczywiście, że są. Jest prawie niemożliwe, aby przygotować ściśle zorganizowany, wielozakresowy podręcznik napisany przez niezależnych ekspertów w danej dziedzinie. Pod pewnymi względami nie jest to podręcznik, ale raczej zorganizowany zbiór esejów przez klinicznych i podstawowych badaczy. W związku z tym rozdziały są podzielone, liczby mają różną jakość, niektóre liczby są faktycznie duplikowane, style pisania różnią się od doskonałych do czegoś znacznie mniej niż doskonałego, a książka jest zbyt ciężka, by ją łatwo przenosić. Ponadto nie ma nic na modelach zwierzęcych – poważny niedobór. Niemniej jednak, książka ta będzie nieoceniona dla ekspertów w tej dziedzinie i niezwykle przydatna dla studentów medycyny i urzędników, którzy chcą jednego źródła, w którym można przejrzeć kliniczne aspekty zaburzeń hemoglobiny. Ta książka posłuży jako materiał wiążący dla literatury dotyczącej molekuły, która wprowadziła lek do zupełnie nowego miejsca.
David G. Nathan, MD
Dana-Farber Cancer Institute, Boston, MA 02115

[więcej w: ropne zapalenie migdałków podniebiennych, pollakisuria, wstyd przed ginekologiem ]
[przypisy: niewydolność lewokomorowa, miesniak macicy, zakrzepica splotu przyodbytowego ]