Szczepy Klebsiella pneumoniae

width=250Wydaje się, że Klebsiella pneumoniae, wytwarzająca karbapenemazę (KPC), K. pneumoniae (KPC-Kp) pojawiła się na całym świecie w ciągu ostatniej dekady jako główny patogen szpitalny, który zagraża opiece nad pacjentem. Te wysoce oporne bakterie są w większości związane z pojedynczą grupą klonalną Kp, CG258, ale przyczyny jej przyjmowania i adaptacji szpitalnej pozostają w dużej mierze nieznane.
Metody

Przeanalizowaliśmy ewolucję in vivo szczepu KPC-Kp CG258 opornego na kolistynę, który skaził pacjenta po endoskopii i był odpowiedzialny za śmiertelną bakteriemię 4,5 lat później. Sekwencjonowanie całego genomu przeprowadzono na 17 izolatach KPC-Kp od tego pacjenta; analizowano polimorfizmy pojedynczych nukleotydów i badano ich wpływ na oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe i adaptację bakterii jako gospodarza.

Wyniki

Pacjent KPC-Kp uległ zróżnicowaniu w ciągu 4,5 roku z częstością 7,5 podstawień na genom w ciągu roku, co spowodowało szerokie modyfikacje fenotypowe. Po 2 latach leczenia wszystkie izolaty przywróciły podatność na kolistynę. Wyższa ekspresja fimbrii dawała zdolność do wytwarzania większej ilości biofilmu, a izolat odpowiedzialny za bakteriemię wzrastał w ludzkiej surowicy. Konwergentne mutacje występujące w określonych szlakach, takich jak łańcuch oddechowy i otoczka komórkowa, ujawniły złożoną długotrwałą adaptację KPC-Kp.

Wnioski

Szerokie zróżnicowanie genomowe i fenotypowe oraz równoległa selekcja mutacji patoadaptacyjnych mogą przyczynić się do długoterminowego transportu i wirulencji szczepów CG258 KPC-Kp oraz do rozpowszechnienia tego klonu.

[hasła pokrewne: bilirubina pośrednia, staloral, ebola kraków ]