Serratia liquefaciens Infekcje krwioobiegu od zanieczyszczenia Epoetin Alfa w Hemodialysis Center ad 6

Jednakże S. liquefaciens wyizolowano z 61 z 97 pustych fiolek epoetyny alfa (po połączeniu resztek leku). Fiolki z dodatnimi hodowlami pochodziły z dwóch różnych numerów partii; nie wszystkie fiolki w obrębie każdej partii były pozytywne. Ponadto jedna z trzech fiolek połączonej epoetyny alfa otrzymanej dla hodowli wyhodowała S. liquefaciens. Puste fiolki i fiolki połączonej epoetyny alfa zostały zapisane na nieznany okres i nie były oznaczone datą, aby wskazać, kiedy zostały otwarte lub użyte. Wykazano, że reprezentatywne izolaty S. liquefaciens od pacjentów i fiolek są identyczne w elektroforezie żelowej w polu pulsacyjnym i różniły się od czterech izolatów, które nie były związane z ogniskiem, który został uzyskany z laboratoriów klinicznych w innych częściach stanu (Figura 1). Badanie praktyk dotyczących stosowania Epoetin Alfa
Tabela 4. Tabela 4. Maksymalny odstęp między otwarciem fiolki jednorazowego użytku leku Epoetin Alfa i usunięciem jej zawartości wśród 45 ośrodków zgłaszających wielokrotne przebicia fiolek jednorazowego użytku. Siedemdziesiąt jeden z 103 centrów (69 procent) zwróciło ankietę. Pięćdziesiąt osiem z tych 71 (82 procent) zgłosiło stosowanie jednorazowego preparatu epoetyny alfa. Z tych 58, 45 (78 procent), zgłaszano rutynowe przebijanie tych fiolek więcej niż jeden raz w celu uzyskania wielu dawek. Tylko z tych 45 ośrodków (2 procent) zgłosił użycie fiolki, dopóki nie był pusty, a następnie natychmiast go wyrzucono; 39 (87 procent) zgłosiło, że maksymalny odstęp czasu pomiędzy otwarciem fiolki a opróżnieniem fiolki lub odrzuceniem jej zawartości wynosił od trzech godzin do dwóch tygodni (Tabela 4). Dziewięć z 58 centrów (16 procent) zgłosiło, że rutynowo łączyły resztkowe zawartości wielu fiolek jednorazowego użytku we wspólnym pojemniku do późniejszego wykorzystania. Nie było żadnego istotnego związku między praktyką polegającą na wielokrotnym łączeniu resztkowych leków lub wielokrotnym stosowaniu jednorazowych fiolek ze statusem for-profit .
Zalecenia i zakończenie epidemii
Po zakończeniu badania, podczas przetwarzania kultur, dwa dodatkowe infekcje krwiowe z S. liquefaciens wystąpiły w sekcji A 30 sierpnia i września. Te izolaty S. liquefaciens były identyczne jak te z poprzednich infekcji krwiobiegu (ryc. 1). Zalecono, aby ośrodek przestał gromadzić epoetynę alfa i stosował zanieczyszczone mydło i balsam do rąk oraz aby zaczęły używać jednorazowych pojemników na mydło zamiast dozowników wielokrotnego napełniania. Zalecenia te zostały wdrożone 2 września. W dniu lub po tej dacie nie wystąpiły żadne dodatkowe infekcje krwi ani reakcje pirogenne.
Dyskusja
Prześledziliśmy wybuch zakażeń krwi i reakcji pirogennych S. liquefaciens u pacjentów poddawanych hemodializie na zewnętrznie zanieczyszczoną epoetynę alfa. Stwierdziliśmy istotny związek epidemiologiczny między dawkami epoetyny alfa powyżej 4000 U a sesjami dializacyjnymi związanymi z infekcją lub reakcją pirogeniczną. Ponadto S. liquefaciens, który był genotypowo identyczny z izolatem od pacjentów, był obecny w pustych fiolkach epoetyny alfa z wielu numerów partii, połączonej epoetyny alfa, mydła i płynu do rąk. Inne potencjalne źródła skażenia, które mogą być związane z zakażeniem krwi w zakładach hemodializy, 16, takie jak niedostatecznie uzdatniona woda lub niewłaściwe przetwarzanie dializatorów, prawdopodobnie nie były zaangażowane w tę epidemię; bez odmian S
[hasła pokrewne: pollakisuria, uchyłek żołądka, przyczyny białkomoczu ]
[więcej w: bilirubina pośrednia, staloral, ebola kraków ]