Odpowiedź na polisacharyd typu III u kobiet, których niemowlęta miały inwazyjną infekcję paciorkowcami grupy B. czesc 4

Szereg raportów ze Szwecji sugerowało, że kobiety, które wcześniej dostarczały niemowlętom, u których rozwinęła się inwazyjna infekcja, nie odpowiedziałyby na szczepienie polisacharydami otoczkowymi paciorkowców grupy B. 7 8 8 Autorzy ci jednak nie oceniali wpływu tych antygenów po podaniu jako szczepionki dla matek zakażonych niemowląt. Christensen i wsp. 6 wskazali, że takie matki miały słabą odpowiedź na bakteryjne antygeny węglowodanowe i spekulowały, że ta odpowiedź była kontrolowana przez czynniki genetyczne. Kolejne dane potwierdzające tę hipotezę wskazywały, że u tych kobiet stwierdzono wyraźny niedobór allotypu immunoglobulin Gm (1) 7 oraz niedobór podklas IgG8 w porównaniu z grupą kontrolną. Nasze własne badania szczepionki polisacharydowej paciorkowców typu III u zdrowych osób dorosłych z niskim poziomem przeciwciał w surowicy wykazały, że niektóre nie odpowiadają na szczepionkę12 i że istnieje interakcyjny wpływ allotypów Gm (23) i Km (l) na wielkość Odpowiedź.13 Obserwacje te podkreślały potrzebę określenia, czy kobiety, które dostarczyły niemowlętom inwazyjną infekcję paciorkowcami grupy B, mogą odpowiedzieć na szczepionkę mającą na celu zapobieganie chorobom u ich niemowląt. Matki zakażonych niemowląt i dorosłych osobników kontrolnych dobranych pod względem wieku, płci i rasy, które miały mniej niż 2 .g przeciwciała na mililitr surowicy miały porównywalne odpowiedzi po immunizacji polisacharydem typu III paciorkowców grupy B, zarówno w odsetku osób, które odpowiedziały i w wielkości odpowiedzi przeciwciał w surowicy. Nieco rozczarowująca odpowiedź na szczepienie (57 procent) była podobna do tej opisanej uprzednio u kobiet w ciąży (57 procent) i kobiet bez przytomności (60 procent), które miały niskie poziomy przeciwciał przed immunizacją.5, 12 Wyniki te wskazują, że matki zakażonych niemowląt mają wydaje się, że nie reaguje na antygen polisacharydu typu III w większym stopniu niż inne białe kobiety w Stanach Zjednoczonych w wieku od 20 do 40 lat.
Wcześniej proponowaliśmy, że sprzężenie paciorkowcowego polisacharydu otoczkowego typu III grupy B z nośnikiem białkowym powinno polepszyć lub wzmocnić odpowiedź przeciwciał w surowicy na ten ochronny antygen.5. Wspierając tę hipotezę była częstością, z jaką poziomy przeciwciał w surowicy przeciw polisacharydowi typu III przekraczają poziom 2 .g na mililitr opracowane u matek zakażonych niemowląt w przedziale czasowym między zakażeniem niemowlęcia a badaniem (ryc. 1). Prawdopodobnie wynika to z bodźca antygenowego podczas dostarczania lub podczas trwającej kolonizacji śluzówkowej w obrębie narządów płciowych lub przewodu żołądkowo-jelitowego przez homologiczny serotyp paciorkowca grupy B lub przez organizm z reaktywnym krzyżowo antygenem. Oczywiście, można uzyskać wyższy wskaźnik odpowiedzi na polisacharyd typu III, jeśli był on prezentowany w bardziej aktywnej immunologicznie postaci (na przykład, całe bakterie w odporności nabytej). Prawdopodobnie skoniugowana szczepionka polisacharydowa typu III będzie silniejszym bodźcem do indukcji przeciwciał w surowicy u dorosłych o niskim lub niezabezpieczonym poziomie przed immunizacją. Dotyczy to Haemophilus influenzae typu b i niektórych serotypów pneumokokowych. U niektórych osób dorosłych z niskim poziomem przeciwciał swoistych dla otoczki, poziom przeciwciał przeciw antygenom otoczkowym H jest w surowicy influenzae typu b i kilka serotypów pneumokokowych nie zwiększyło się, gdy antygeny te zostały podane jako oczyszczone szczepionki polisacharydowe, chociaż mechanizm leżący u podstaw tej braku odpowiedzi jest nieznany.14, 15 Badanie tego zjawiska jest interesujące, szczególnie pod względem wpływów genetycznych, takich jak znaczniki allotypów immunoglobulin. Chociaż istnieje korelacja między określonymi markerami u kobiet, które rodzą dzieci z inwazyjną infekcją paciorkowcami grupy B, 7, 9, nie jest jasne, czy te markery odnoszą się do braku reakcji na szczepionkę. W każdym razie wydaje się, że matki zakażonych niemowląt są tak samo zdolne do uzyskania odpowiedzi przeciwciał w surowicy na antygen polisacharydu paciorkowców grupy B typu III, ponieważ są to kontrole nieimmunologiczne. Odkrycia te nie pozwalają na spekulacje na temat mechanizmu niereagowania na polisacharyd typu III u dorosłych z niskim poziomem przeciwciał swoistych dla typu.
Author Affiliations
Z Sekcji Chorób Zakaźnych, Katedry Pediatrii (CJB, MAR) oraz Katedry Mikrobiologii i Immunologii (CJB), Baylor College of Medicine, Houston; oraz Oddział Chorób Zakaźnych, Szpital Beth Israel i Channing Laboratory, Brigham i Szpital Kobiecy oraz Harvard Medical School, Boston (DLK). Zwróć się z prośbą o przedruk do Dr Baker z Wydziału Pediatrii, Baylor College of Medicine, One Baylor Plaza, Houston, TX 77030.

[więcej w: staloral, flixonase nasule cena, kompleks adonisa ]