Molekularne podstawy chorób krwi

Gdy wkraczamy w nowe tysiąclecie, jest oczywiste, że niektóre z największych osiągnięć medycznych w ostatnim czasie dotyczą hematologii. Na przykład raporty wskazują na wczesne sukcesy terapii genowej w chorobach krwi, takich jak ciężki złożony niedobór odporności i hemofilia. Zrozumienie molekularnych podstaw tych i innych chorób krwi jest wymagane, aby utrzymać tempo obecnego postępu w tej dziedzinie. Ponieważ nasza wiedza na temat hematologii molekularnej szybko się rozszerza, zadanie polegające na złożeniu użytecznego podręcznika na tym polu wydaje się trudne do osiągnięcia. Redaktorzy The Molecular Basis of Blood Diseases przeciwstawili się szansom, dostarczając użytecznych zasobów dla różnych czytelników, od studentów hematologii po praktykujących naukowców, którzy chcą poznać molekularne i biochemiczne podstawy różnych zaburzeń hematologicznych. Ta światowej klasy grupa redaktorów, której korzenie sięgają po medycynę akademicką, badania podstawowe, przemysł i rząd, wykorzystały szeroki wachlarz punktów widzenia i doświadczenia, aby zorganizować dobrze wyważony i aktualny podręcznik. Świetnie zorganizowali pracę 49 autorów, liderów w swoich dziedzinach, aby objąć szereg chorób, dla których istnieje rozległa wiedza molekularna.
To rozszerzone i zaktualizowane trzecie wydanie jest aktualne, ponieważ drugie wydanie zostało opublikowane siedem lat temu. Książka jest podzielona na osiem części, które obejmują hematopoezę, krwinki czerwone, limfopoezę, mielopoezę i komórki białe, hemostazę, onkologię molekularną, wirusy i terapię genową. Drugie wydanie zawierało rozdział poświęcony podstawowym pojęciom, w tym metodom genetyki molekularnej i mechanizmom regulowania genów eukariotycznych, który został pominięty w trzeciej edycji. To zaniedbanie odzwierciedla racjonalną decyzję redakcyjną, ponieważ dyskusje na te tematy są szeroko dostępne w innych specjalistycznych podręcznikach, a pominięcie tej sekcji zapewniło miejsce potrzebne do pokrycia nowych osiągnięć w dziedzinie hematologii molekularnej. Rozdziały dotyczące biologii molekularnej enzymów biorących udział w metabolizmie erytrocytów i molekularnych podstawach ruchliwości białych krwinek, które były w drugiej edycji, zostały zastąpione w obecnym wydaniu siedmioma nowymi rozdziałami, co daje większy zasięg. Nowe rozdziały omawiają obszary, w których nastąpił wykładniczy wzrost informacji molekularnych od poprzedniej edycji: biologia komórek macierzystych, krwiotwórcze czynniki wzrostu i receptory, krwiotwórcze czynniki transkrypcyjne, transdukcja sygnału w regulacji hematopoezy, integryny w hematologii, napadowy nocny tryb życia hemoglobinuria i terapia genowa w chorobach krwi. Każdy rozdział jest szeroko cytowany, z cytatami tak niedawno, jak 1999.
Ta książka nie jest klasycznym podręcznikiem hematologii. Opis wielu chorób, dla których nie mamy szczegółowej wiedzy o molekułach, pozostaje w obszernych podręcznikach hematologicznych. Diagnozy różnicowe, podejmowanie decyzji klinicznych i podejścia terapeutyczne nie są omawiane w sposób, który jest zbieżny z dogłębną prezentacją informacji naukowej. Na przykład rozdział dotyczący rearanżacji genów w komórkach limfoidalnych obejmuje wiele tematów, w tym receptory immunologiczne jako markery proliferacji klonalnej i uczestnicy generowania aberracji chromosomowych
[podobne: uchyłek żołądka, przewlekłe ropne zapalenie migdałków podniebiennych, metamina ]
[hasła pokrewne: bilirubina pośrednia, staloral, ebola kraków ]