Czy Placebo jest bezsilne – Analiza badań klinicznych porównujących placebo z brakiem leczenia ad 8

Wynik ten jest zgodny z empirycznym badaniem 33 metaanaliz, które wykazały, że randomizowane badania, które nie były podwójnie ślepe, przyniosły większe szacunki niż próby ślepe, przy ilorazach szans, które były przesadzone o 17 procent. Podsumowując, znaleźliśmy mało dowodów na to, że placebo ogólnie mają potężne efekty kliniczne. Placebos nie wywarł istotnego wspólnego efektu na subiektywne lub obiektywne binarne lub ciągłe obiektywne wyniki. Stwierdziliśmy znaczący wpływ placebo na ciągłe wyniki subiektywne oraz na leczenie bólu, ale także na uprzedzenia związane z większymi efektami w małych próbach. Nie zaleca się stosowania placebo poza kontrolą kontrolowanego, odpowiednio zaprojektowanego badania klinicznego.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Wspierany przez grant z Wydziału Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie w Kopenhadze.
Jesteśmy wdzięczni Henrikowi R. Wulffowi, Josowi Kleijnenowi i Iainowi Chalmersowi za cenne uwagi na temat poprzednich wersji rękopisu; do Gunvora Kienle a, Andrew Vickersa, Haralda Walacha, Clive a Adamsa i Iaina Chalmersa za listy odpowiednich prób; oraz wielu badaczom z grupy placebo, którzy mają dostęp do dodatkowych danych.
Author Affiliations
Z Departamentu Filozofii Medycznej i Teorii Klinicznej, Uniwersytetu w Kopenhadze, Instytutu Panum i Nordic Cochrane Center, Rigshospitalet – oba w Kopenhadze, Dania.
Prośby o przedruk do Dr. Hróbjartssona z Wydziału Filozofii Medycznej i Teorii Klinicznej Uniwersytetu w Kopenhadze, Instytutu Panum, Blegdamsvej 3, DK-2200 Kopenhaga N, Dania lub w [email protected].
dodatek
Dodatek dodatkowy 1. Strategia wyszukiwania
Przetestowano Medline, EMBASE, PsycLIT, Biological Abstracts i Rejestr Kontrolowanych Cochrane.
Historia wyszukiwania dla wersji Medline Advanced SilverPlatter, od 1966 do 1998
PLACEBO * dla MOCK * lub SHAM * lub FAKE * lub VEHICLE * lub DUMM * lub UWAGA * KONTROLA * lub PSEUDO * TRAKTAT * lub UN. SPECIFIC * lub NON. SPECIFIC *
i
NIE ŻADNEJ TRAKTATY * lub BRAKU TRAKTATU * lub NON TRAT * lub UN TRUCK * lub UN TREAT * lub MINIM * TRAKTAT * lub USUAL. TRAKTAT * lub USUAL TREAT * lub
NIE INTERV * lub BRAK INTERWEN * lub NIE. INTERV * lub BRAK KONTAKTU * ANI BRAK KONTAKTU * lub NIE. KONTAKT. * Lub KONTAKT Z DYSTRYBUTOREM * LUB DOSYĆ PRAWNE * lub
NIE PILL * lub NON PILL * lub NO PILL * lub NO TABLET * lub NON TABLET * lub NO TABLET * lub NO MEDIC * lub MEDIUM * lub NO MEDIC * lub MEDIC UN * lub UN. MEDIC * lub MINIM * MEDIC * lub
NO. SURGER * lub NO OPERAT * lub NO OPERAT * lub NO OPERAT * LUB NO SURGER * LUB NON SURGER * LUB NO SURGER * lub
(BEZ TERAPII * lub NIE. TERAPIA * lub WOLNY TERAPIA * lub MINIM * TERAPIA * lub USUAL * TERAPIA *) w AB lub (BEZ TERAPII * lub NIE. TERAPIE * lub PODKŁADU * lub MINIM * TERAPII * lub USUALNE *) TERAPIA *) w T1
LISTA OCZEKIWANIA * lub CZEKANIE. LISTA * lub ((NATURALNE lub SPONTANICZNIE) W POBLIŻU1 (KURS, ROZWÓJ lub HISTORIA)) lub
((DWIE lub 2 lub TRZY lub 3 lub CZTERY lub 4 lub PIĄTEK lub 5 lub SZEŚĆ lub 6 lub SIÓDMA lub 7 ) BLISKO1 (GRUPY ZABEZPIECZAJĄCE LUB GRUPY ZABIEGU)) BLISKIE (KONTROLA LUB STEROWNICA)
i
METODA PODWÓJNEGO ZWIĄZKU lub METODA POJEDYNCZEJ BLINDY lub PRZYDZIELANIE ZWROTU LUB PRÓBKOWANE KONTROLOWANE PRÓBY / WSZYSTKIE PODWYŻKI lub PRÓBY KLINICZNE / WSZYSTKIE PODWYŻKI lub
(PRÓBA KLINICZNA, RANDOMIZOWANA KONTROLOWANA-PRÓBA lub KONTROLOWANA-KLINICZNA-TRIAL) w PT lub
RANDOM * lub (CLINICAL near TRIAL *) lub DOUBLE * BLIND * lub SINGLE * BLIND *
i
LUDZIE w TG
Komentarz:
Centralne wyszukiwane hasło nie było początkowo niezbadanym słowem kończącym w Medline
[więcej w: katalepsja, folikulina, hiperostoza czołowa objawy ]
[hasła pokrewne: choroba tay sachsa, morfologia krwi wbc, dojrzewanie płciowe wg skali tannera ]