Choroby neurodegeneracyjne i priony czesc 4

Osady te zostały nazwane obfitymi blaszkami . W panelu F, próbka kory mózgowej uzyskana z tego samego miejsca, co w panelu E, ale poddana autoklawowaniu hydrolitycznemu i barwieniu immunologicznym dla PrP, ujawnia liczne płytki PrP, z których wiele znajduje się w skupiska, jak również niewielkie ilości PrP otaczające wiele neuronów kory mózgowej i ich proksymalne procesy (× 100). Pasek w Panelu B reprezentuje 50 .m, a także dotyczy Paneli A, C i E. Pręt w Panelu F reprezentuje 100 .m i dotyczy również Panelu D. Próbki od pacjentów z nową odmianą choroby Creutzfeldta-Jakoba zostały dostarczone przez James Ironside, Jeanne Bell i Robert Will. W mózgach pacjentów z chorobą Creutzfeldta-Jakoba często nie stwierdza się znaczących nieprawidłowości. Pacjenci, którzy przeżyją kilka lat, mają zmienny stopień atrofii mózgu. Mikroskopowe cechy choroby Creutzfeldta-Jakoba to zwyrodnienie gąbczaste i astroglejoza (ryc. 2A i ryc. 2B) .27
Płytki amyloidu występują w około 10 procentach przypadków choroby Creutzfeldta-Jakoba. Te płytki są pozytywne pod względem przeciwciał przeciwko PrPSc w barwieniu immunohistochemicznym.28,29 Blaszki amyloidowe u pacjentów z chorobą Gerstmanna-Sträusslera-Scheinkera składają się z gęstego rdzenia amyloidu otoczonego mniejszymi kulkami amyloidu (Figura 2). Charakterystyczną cechą nowego wariantu choroby Creutzfeldta-Jakoba jest obecność płytek florid składających się z rdzenia amyloidu PrPSc otoczonego wakuolami (Figura 2E i Figura 2F).
Szczepy Prionów
Istnienie szczepów prionowych rodzi pytanie, w jaki sposób dziedziczna informacja biologiczna może zostać zaszyfrowana w cząsteczce innej niż kwas nukleinowy. 30-32 Szczepy prionów zostały zdefiniowane przez szybkość, z jaką powodują chorobę ośrodkowego układu nerwowego i dystrybucję neuronów. wakuolizacja.30 Do scharakteryzowania tych szczepów zastosowano również wzory depozycji PrPSc.33,34 Istnieją dowody na to, że różnorodność prionów jest zaszyfrowana w konformacji białka PrPSc.35-39 Badania dotyczące przenoszenia śmiertelnej rodzinnej bezsenności i rodzinna choroba Creutzfeldta-Jakoba u myszy wyrażających chimeryczny ludzki mysi transgen PrP wykazała, że trzeciorzędowa i czwartorzędowa struktura PrPSc zawiera informacje specyficzne dla szczepu.37 Badania pacjentów z śmiertelną sporadyczną bezsennością rozszerzyły te odkrycia, 40 wyjaśniając, że PrPSc działa jako szablon do konwersji PrPC do powstającego PrPSc.
Sporadyczne, genetyczne i zakaźne formy chorób prionowych
Sporadyczne choroby prionowe mogą być inicjowane przez mutację somatyczną i pod tym względem mogą rozwijać się w sposób podobny do chorób prionowych powodowanych przez mutacje linii zarodkowej. W tej sytuacji zmutowany PrPSc musi być zdolny do rekrutacji PrPC typu dzikiego, procesu, który może wystąpić w przypadku niektórych mutacji, ale jest mało prawdopodobny w przypadku innych. 41 Alternatywnie bariera aktywacyjna oddzielająca PrPC typu dzikiego od PrPSc może być krzyżowana w rzadkich przypadkach w kontekście dużej populacji ludzi42. Stwierdzono, że dwadzieścia mutacji w genie ludzkiego PRNP segreguje z dziedzicznymi chorobami prionowymi.43 Mutacje i ekspansje missen w regionie powtórzenia oktapeptydu genu powodują rodzinne choroby prionowe.15-19
Chociaż zakaźne choroby prionowe stanowią mniej niż procent wszystkich przypadków chorób prionowych, okoliczności towarzyszące przenoszeniu tych zakaźnych chorób są często dramatyczne (tabela 2)
[podobne: wstyd przed ginekologiem, iperyt azotowy, ebola kraków ]
[patrz też: niewydolność lewokomorowa, miesniak macicy, zakrzepica splotu przyodbytowego ]