Badanie transmisji pacjent-pacjent C. difficile

width=300Nasze badanie ma kilka ograniczeń. W szczególności nie można potwierdzić retrospektywnie transmisji pacjent-pacjent C. difficile, nawet przy szczegółowych danych epidemiologicznych i WGS. Kilka niepowodzeń sekwencji mogło doprowadzić do utraty relacji genetycznych dawców / biorców. Mogły również przeoczyć wydarzenia transmisyjne poza granicami geograficznymi Leeds. Nie badaliśmy bezobjawowych nosicieli, dlatego nasze wyniki odnoszą się tylko do transmisji prowadzącej do choroby; istnieje coraz więcej dowodów na to, że nosiciele bezobjawowi mogą odgrywać kluczową rolę w szerszej transmisji C. difficile. Jednakże, ponieważ próbki dobrane przez WGS z całego okresu badania zostały uznane za potencjalnych dawców, uwzględniono wpływ klinicznie znaczących (ale nieznanych) nosicieli pośrednich, ponieważ dwa przypadki związane wspólnym źródłem były nadal powiązane ze sobą w badanie. Ponadto niski próg pobierania próbek pacjenta i automatyczne testowanie próbek biegunki u C. difficile zwiększy nasze wykrywanie potencjalnych dawców C. difficile; taka praktyka zalecana w Wielkiej Brytanii wiązała się ze znacznym spadkiem incydentów CDI. Od tego czasu częstość występowania rybotypu-027 spadła w Wielkiej Brytanii.
[przypisy: niewydolność lewokomorowa, miesniak macicy, zakrzepica splotu przyodbytowego ]